+420 603 257 013

 

 

 

 

Vážení zákazníci,

 

 pro kvalitní, rychlé a spolehlivé zpracování zeměměřičských prací Vám nabízím své služby.

 

 Mám dlouholeté zkušenosti s praxí a s mnoha spokojenými zákazníky.

 

 Předem se těším na spolupráci s Vámi

Petr Šrytr

 

Zajištění převodu

nemovitostí

Zaměření

stavby

Geometrické

plány

Určení bodu

metodou GPS

Vytyčení vlastnické

hranice pozemku

 

 

 

 

 

Profil společnosti

 

 

 

 

V oboru geodézie pracuji již od roku 1982. Deset let jsem působil v Geodézii s.t.p. – dnešní Katastrální úřad, kde jsem vykonával měřičské práce a identifikace parcel. V letech 1993 – 1996 jsem vykonával funkci geodeta ve firmě Silniční stavitelství a.s., dnes COLAS a.s.,  kde jsem se podílel na výstavbě silničního obchvatu obce Debř, na trase Mladá Boleslav – Bělá pod Bezdězem.

 

Od roku 1997 jsem byl společníkem ve firmě GEODÉZIE HRADIŠTĚ – sdružení.

V průběhu této praxe jsem se podílel na následujících hlavních akcích:

    -  parcelace čtvrti rodinných domů Salabka v Mnichově Hradišti

    -  parcelace nové výstavby v obcích Kněžmost, Nová Telib a dalších

 

Dále jsem se podílel na pozemkových úpravách k.ú. Újezd u Luštěnic, Újezdec u Luštěnic a Bratronice.

 

V oblasti výstavby jsem působil na následujících stavbách:

   - BEHR Mnichovo Hradiště s.r.o.

   - Würth Nepřevázka               

a dalších drobných staveb jako jsou rodinné domky atd.

 

Pro obce Jivina, Mnichovo Hradiště, Nová Telib, Kněžmost jsem vypracoval výškopisné a polohopisné plány pro územní plánování.

 

Též jsem prováděl práce pro Pozemkový úřad při obnově pozemkových a lesních parcel v rámci pozemkových restitucí. Také jsem vyhotovoval drobné geometrické plány na rozdělení pozemků, vytyčení vlastnických hranic a vyznačení staveb do Katastru nemovitostí.

 

 

 

Nabízené služby

 

 

1) Vyhotovení geometrického plánu pro
- rozdělení pozemku  - koupi části stávajícího pozemku 
- zaměření dokončené budovy - pro kolaudaci a zápis budovy do katastru nemovitosti
- vyznačení rozsahu věcného břemene - vyhotovuje se v případě, že věcné břemeno  se zřizuje k části pozemku

2) Vytyčení vlastních hranic – obnova v terénu neznatelných hranic
Podrobnější specifikace viz Katastrální vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního  (www.cuzk.cz)
 
3) Polohové a výškové zaměření terénu pro projektanty
    
Výstup tiskem i  digitálním způsobem.
4) Vytyčení stavby dle projektu do terénu
    
Vytyčení na stavební lavičky. 
5) Zaměření skutečného provedení stavby
6) Určení bodů metodou GPS
7) Poradenství v katastru nemovitostí včetně vypracování kupních, směných a darovacích smluv.

 

 

Potřebujete poradit?

 

Kde a kdy využijete geodeta?

 

- při vypracování geometrického (GP) plánu na oddělení parcely, nebo vytyčení hranic stávajícího pozemku

- při vytyčení stavby (např. rodinného domu) podle projektu v terénu

- pro zápis dokončené stavby do katastru nemovitostí – vyhotovení GP

 

 

K čemu slouží geometrický plán?

 

zaměření stavby

- dokončené - pro kolaudaci a zápis do katastru nemovitostí

 

rozdělení pozemku

-  koupě části stávajícího pozemku (doporučuji si předem

-  projednat změnu s příslušným stavebním úřadem před měřením)

 

vyznačení rozsahu věcného břemene

- slouží jako nezbytná příloha ke smlouvě o zřízení věcného břemene (např. právu jízdy)

 

obnovení a vytyčení vlastnické hranice

- podle dostupných podkladů se obnoví neznatelná hranice v terénu, znova přesně zaměří a provede se odsouhlasení se všemi sousedy.

  Výsledek měření se ukládá v dokumentaci katastrálního úřadu

 

 

Co je potřeba pro zápis  budovy do katastru nemovitosti?

 

Podat žádost o zápis budovy u příslušného katastrálního úřadu na konkrétním formuláři s přílohami :

- geometrický plán na vyznačení budovy v katastru

- potvrzení stavebního úřadu o dokončení stavby (např. kolaudační rozhodnutí)

- potvrzení o přidělení čísla popisného nebo evidenčního

 

Formuláře možno stáhnout na vebu CUZK

 

Další geodetické práce

 

Vyhotovení polohopisného a výškopisného zaměření pro projektovou činnost - výstup v klasické i digitální formě v libovolných formátech

 

 

Užitečné odkazy

 

Náhled do katastru - www.nahlizenidokn.cuzk.cz

 

 

Kontakt

 

Obchodní jméno

Šrytr Petr - Geodezie MH

mobil

+420 603 257 013

Sídlo společnosti

Nezvalova 1330

Mnichovo Hradiště 295 01

e-mail

petr.srytr@seznam.cz

Zeměpisné souřadnice

Souřadnice WGS

s.š. 50˚31´08.1´  v.d. 14˚54´40.7´

50.518926   14.961310

web

www.geodeziemh.cz

 

IČO

13741560

 

 

DIČ

CZ6205131482

 

 

Bankovní spojení

000000-0236189153/0800

 

 

Nejsem plátce DPH

 

www.google.cz/maps

 

 

Geodezie MH - Petr Šrytr